Спорт

провеждане на OPL® терапия при

Спорт

Досега не съществуваше ефективна терапия, която да повлияе митохондриалния оксидативен метаболизъм. OPL® се превърна в един от най-добрите терапевтични методи, много важни за решаване на проблеми, свързани с метаболитни нарушения, причинени от кислороден глад (спортисти, работохолици, хора с множество травми, бронхопулмонална обструкция, тумори, епилепсия и др.).

OPL® действа в митохондриите на червените мускулни влакна, като блокира активността на протеини, които разединяват окислителното фосфорилиране, водещо до увеличаване на производството на АТФ и намаляване на митохондриалната термогенеза. При спортисти, прилагащи OPL®, освен подобряване на физическите показатели е регистрирано намаление на топлинното производство до 10%, което е пропорционално на увеличаване на физическата активност.

Проучванията върху спортисти показват, че приемането на OPL® провокира мигновено и дифузно намаляване на парциалната концентрация на тъканен O2 в мускулната тъкан. Това незабавно понижение на парциалното налягане на кислорода в тъканите се обяснява само с увеличената му употреба в  митохондриалния окислителен метаболизъм, произвеждащ АТФ. И обратното – изненадващо, има само леко увеличение на парциалното налягане на тъканния CO2. Проучвания, проведени върху периферната микроциркулация на кожата при спортисти, показаха веднага след интравенозно приложение на OPL® увеличаване на усвояването на тъканен кислород и метаболизма на въглеродния диоксид на метаболитно ниво без плашеща неволна вазоконстрикция и с подобрена микроваскуларна реактивност.

OPL® Терапия

Запишете си час

За да получите информация за възможността за лечение на вашето заболяване и да ви бъде предписан индивидуален терапевтичен курс, се свържете с наш лекар оттук: КОНТАКТИ

Scroll to Top