Услуги

OPL ® се прилага при лечение на хронични заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност и всички заболявания, свързани със старческа възраст, е много широк и е неговото естествено показание.

OPL® влияе пагубно не само на всички видове вируси, бактерии, но и гъбички и протозои, които са устойчиви на антибиотици и антивирусни препарати (включително херпесен вирус, хепатит, хламидии).

Редовното парентерално приложение на OPL® при пациенти с белодробна недостатъчност увеличава белодробния капацитет и текущия обем на белите дробове.

OPL® се е утвърдил като добър адювант на химиотерапията и употребата му значително намалява страничните ефекти от употребата й и увеличава терапевтичния ефект.
Хистологичните изследвания също потвърждават, че OPL ®, прилагана интравенозно, повишава метаболизма на хранителните вещества. Микроциркулаторната зона на тъканите е много добре проучена in vivo по време на лечението на тъкани на пациенти с изгаряния.
При спортисти, приемащи OPL®, освен подобряване на физическите показатели е регистрирано намаление на топлинното производство до 10%, което е пропорционално на увеличаване на физическата активност.
OPL® Терапия

Информация за лечение на Вашето заболяване

За да получите информация за възможността за лечение на вашето заболяване и да ви бъде предписан курс на лечение, трябва да се свържете с наш лекар в най-близката до вас клиника. Можете да изберете клиника в Контакти.

Scroll to Top