Пулмология

провеждане на OPL® терапия при

Пулмология

Заболявания, при които се препоръчва провеждане на OPL® терапия:

  • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
  • Емфизем
  • Бронхиална астма
  • Белодробна хипертония
  • Хроничен бронхит
  • Рак на белия дроб
  • Други пулмологични заболявания

Механизъм на действие на OPL® терапията при лечение на белодробни заболявания:

Проф. Барко, който е разработил OPL® (кислородна полиатомна течност) за повишаване на оксидативно-енергийната ефективност, я използва предимно за лечение на обструктивни бронхопулмонални заболявания, чиито основни причинители са прогресивното намаляване на повърхностите на алвеоларния въздушно-кръвен обмен, понижаване на парциалното налягане на кислорода в артериалната кръв и повишаване на парциалното налягане на въглеродния диоксид. OPL® терапията е показана като особено полезна при пациенти, страдащи от тежък емфизем и голям риск от хипоксия.

Използването на OPL® активира функционалността на много органи и по-специално на тези, които имат силно развита мрежа за микроциркулация като белите дробове и бъбреците. Редовното приложение на OPL® при пациенти с белодробна недостатъчност увеличава белодробния капацитет и текущия обем на белите дробове, а при пациенти с лека бъбречна недостатъчност увеличава креатининовия клирънс и съответно скоростта на гломерулна филтрация.

Разбира се, OPL® терапията не е панацея и не може да гарантира лечение на всички видове заболявания, особено тези в активен стадий, които изискват индивидуален подход. За да получите информация за възможностите за лечение на вашето заболяване и да ви бъде предписан терапевтичен курс, се свържете с наш лекар оттук: КОНТАКТИ

OPL® Терапия

Запишете си час

За да получите информация за възможността за лечение на вашето заболяване и да ви бъде предписан индивидуален терапевтичен курс, се свържете с наш лекар оттук: КОНТАКТИ

Scroll to Top