OPL-терапията дава отлични резултати при лечението и превенцията на коронавирус

Патентованата терапия с полиатомен кислород дава изключително обнадеждаващи резултати при лечението на COVID-19, сочат данни от проведено изследоване на голяма фокус група. Нещо повече – революционният метод на проф. Джовани Барко спомага за предпазване от заразяване с коронавирус и други сезонни вируси. Качествените проучвания на разтвора OPL® са проведени в лабораториите на Националния изследователски съвет на Италия, CNR, Института по химия на органичните метални съединения – ICCOM, Пиза, Италия.
          Инфекциите от вируси с перикапсидна мембрана, включително коронавирус, представляват може би най-сериозният проблем за общественото здраве днес. Епидемиите и пандемиите имат огромно социално въздействие – както поради големия брой смъртни случаи, така и заради загубата на работоспособност и производителност, плюс високите разходи, свързани с лечението на заболяването. Неоспорими са и психологическите и междуличностни проблеми, с които се сблъскват много пациенти.

От много години инфекциите с коронавируси не бяха причинявали съществени заболявания, но появата на световната сцена на SARS през 2003 г. насочи вниманието към този вид ретровируси. През 2012 г. се появи особена вирусна форма, наречена MERS – съкращение от Близкоизточен респираторен синдром. В края на миналата година ни връхлетя и техния събрат COVID-19, който и до днес върлува по цял свят без изгледи за затихване.

Етапите на вирусна клетъчна инфекция, като тази на COVID19, са многобройни и изискват сложни биологични взаимодействия между вируса и клетката-гостоприемник. Сред тях се разграничават фазите на абсорбция на вируса от мембранните рецептори на таргетната клетка, интернализация на вируса, репликация на вируса и освобождаване на вириони, зараждащи се вирусни частици. Всеки от тези етапи е проучен като цел за медикаментозна терапия, като антивирусните медикаменти обикновено се разграничават според вида на процеса, който повлияват. За съжаление, тъй като вирусът използва клетъчните биохимични системи, за да се размножава, всеки фармакологичен подход, насочен към блокиране на вирусната репликация, може да увреди и клетката гостоприемник. Предизвикателство за фармацевтичната химия е да намери конкретни биохимични процеси, използвани главно от вируса, а не от незаразени клетки, за да се сведат до минимум страничните ефекти.

Друг проблем на терапията с антивирусни медикаменти възниква от факта, че симптомите на вирусните заболявания се появяват, когато вирусите вече са инфектирали организма гостоприемник и вирионите вече са до голяма степен репликирани. Това отличава вирусните инфекции от бактериалните, при които появата на симптоми съвпада с бактериалната пролиферация. Поради този късен симптоматичен стадий, употребата на лекарства, които блокират репликацията на вируса, често има ограничена ефикасност. В резултат на това най-добрите антивирусни терапии са профилактични или тези, получени чрез ваксинация.

Проучване доказа, че прилаганият интравенозно полиатомен кислород при пациенти с вирусни инфекции е особено ефективен не само за намаляване на вирусното натоварване, но преди всичко за облекчаване на симптомите на тези заболявания. Характерно за тях е, че хипоксията става основна причина за повишаването на цитокините и интерлевкина в белия дроб и за плеврален и белодробен излив и пневмония. Повечето тестове показват, че интравенозното приложение на водни смеси на OPL® противодейства на хипоксията, намалява отделянето на цитокини и интерлевкини, и може да представлява възможен изход в случаи, които са трудни за контролиране дори в интензивните отделения.

Терапията с полиатомен кислород е в състояние да разтваря липопротеиновата капсула на коронавируса, като по този начин го „оголва”, прави го неспособен да проникне в клетките за репликация и по този начин той губи своя инфекциозен капацитет. OPL-терапията на проф. Барко е и доказано ефикасен метод за профилактика и предпазване от заразяване с коронавирус. Той се отличава с бързото си прилагане, липсата на странични ефекти и достъпната си цена.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top